Používame cookies
Súbory cookie používame na analýzu údajov o našich návštevníkoch, na zlepšenie našich webových stránok, na zobrazovanie personalizovaného obsahu a k tomu, aby sme vám poskytli skvelý zážitok z webu.

Spolupráca so školami

Naša spoločnosť KMF Slovakia je miestom, kde je možné uplatniť teoretické poznatky v praxi.

Našim cieľom je podpora zvyšovania kvality v oblasti odborného vzdelávania a prípravy
v náväznom prepojení na praktické vyučovanie
v našom regióne. Veríme, že kombinácia teoretických poznatkov, vzdelávania a možností prepojenia technologického procesu v praxi umožňuje kvalitatívny rast zručností a skúseností a sú kľúčové pre osobný aj profesijný rast.

Vytvárame tak prostredie, kde študenti môžu uplatniť svoje teoretické vedomosti a rozvíjať praktické schopnosti. Spolupracujeme s miestnymi vzdelávacími inštitúciami a ponúkame praktické programy, vďaka ktorým majú študenti príležitosť získať prax potrebnú na úspešnú kariéru. Vytvárame stimulujúce prostredie a prispievame k posilneniu kvalifikácie pracovnej sily v našom regióne.

Spojenie medzi školou<br/ > a reálnou praxou
Spojenie medzi školou
a reálnou praxou

Duálne vzdelávanie pre študentov
stredných škôl

Tento program poskytuje študentom jedinečnú príležitosť získať odborné vzdelanie priamo v našej spoločnosti.

Kde: SOŠ Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín a SOŠ technická,
Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica nad Váhom

S kým: KMF (Precision Sheet Metal) s.r.o., Johanna Vaillanta 3043/2, 913 11 Trenčianske Stankovce

Ako dlho: 4 roky (štúdium s maturitou)

Ako často: týždeň v škole/týždeň u nás v spoločnosti

Ponúkame nasledovné vzdelávanie:

 • Študijné odbory s maturitou a výučným listom:
  • 2411 K Mechanik nastavovač
  • 2412 K Mechanik číslicovo riadených strojov
  • 2426 K Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
  • 2679 K Mechanik mechatronik
  • 2697 K Mechanik elektrotechnik
  • 3447 K Grafik digitálnych médií
    
 • Učebné odbory s výučným listom:
  • 2464 H Strojný mechanik
  • 2683 H Elektromechanik – automatizačná technika

V systéme duálneho vzdelávania ponúkame:

 • prepojenie praxe a teórie, ktorú sa učíte v škole
 • ochranné osobné pracovné prostriedky vrátane pracovného odevu a pracovnej obuvi
  v súlade s pravidlami BOZP
 • príjemné pracovné prostredie
 • práca v stabilnej a dynamicky rastúcej spoločnosti
 • zabezpečené stravovanie
 • dochádzkový príspevok
 • možnosť letnej brigády

 

Benefity <br>duálneho vzdelávania
Benefity
duálneho vzdelávania

Finančné ohodnotenie:

 • podnikové štipendium za každý kalendárny mesiac školského vyučovania vo výške


1. ročník – 50 €
2. ročník – 70 €
3. ročník – 85 €
4. ročník – 100 €

 • odmena za produktívnu prácu sa poskytuje za každú hodinu vykonanej produktívnej práce vo výške


2. ročník – 3 €/hodinu
3. ročník – 4 €/hodinu
4. ročník - 5 €/hodinu

Chcem ísť na duálne vzdelávanie a čo ďalej?

 • vyber si niektorý z ponúkaných študijných odborov
 • nahlás nám do spoločnosti svoj záujem o prax u nás
 • príď na pohovor a buď úspešný, aby sme si Ťa vybrali
 • prilož naše potvrdenie o zabezpečení praxe k prihláške na školu
 • podpíš s nami učebnú zmluvu a v septembri môžeme začať

Bližšie informácie môžeš získať u výchovných poradcov na základných školách, na internetových stránkach SOŠ Pod Sokolicami, Trenčín www.sostn.sk alebo SOŠ technická, Dubnica nad Váhom www.sosdca.edupage.org alebo na našom HR oddelení na tel. č. 0903 899 625, v.palieskova@kmf.sk

Školská prax

Spoločnosť KMF Slovakia si uvedomuje aké dôležité je poskytnúť študentom možnosť praktického uplatnenia svojich vedomostí a zručností, preto zároveň ponúka vynikajúcu príležitosť pre študentov, ktorí chcú získať cenné skúsenosti a rozvíjať svoje odborné schopnosti. Program školskej praxe je zameraný na rozvoj schopností a praktickú prípravu na trh práce.

Počas školskej praxe bude mať u nás študent príležitosť pracovať s našim skúseným tímom, získavať nové vedomosti, byť súčasťou výrobných procesov a zúčastňovať sa na reálnych projektoch. Každého študenta budeme plne podporovať a pomáhať v raste.

Naša spoločnosť má príjemné pracovné prostredie a moderné technologické zariadenia, čo je príležitosť k získaniu skúseností s najnovšími technológiami a postupmi. Program školskej praxe sa snažíme prispôsobiť odborným záujmom a potrebám študentov, aby sa mohli plne sústrediť na oblasti, ktoré ich najviac zaujímajú. Naša školská prax poskytuje skvelú príležitosť na rozvoj a získanie praktických skúseností študentov, ktoré budú tvoriť pevný základ pre ich budúcu kariéru. Sme presvedčení, že absolvovanie našej školskej praxe vytvára výborné šance na získanie skvelých pracovných príležitostí. 

Kontaktujte nás